Splošni pogoji poslovanja

S pošiljanjem prijavnice dovoljujem obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov z namenom izvajanja delavnic, obveščanja o poteku delavnic ter obveščanja o aktivnostih podjetja 1000 besed, unikatne fotografske storitve Ajda Zorko s.p. Hkrati tudi potrjujem, da so podatki resnični in da se na delavnico prijavljam prostovoljno ter prevzemam vso odgovornost za prijavo in udeležbo na delavnici.

S pošiljanjem obrazca se strinjate tudi s splošnimi pogoji:

Kotizacija za delavnico
Cena skupinske delavnice zajema udeležbo na dogodku, gradivo in pogostitev med odmorom.
V ceni DDV ni vključen, skladno s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.

Prijave
Prijave na delavnico sprejemam do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je pet dni pred delavnico. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti! Kotizacije za Ajdin dogodek: nove poti se ne vrača.

Plačilo
Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun podjetja 1000 besed, Ajda Zorko s.p., odprt pri Abanki d.d., številka 05100-8015666171, za sklic napišite datum delavnice in matično številko vašega podjetja.

Matična številka podjetja 1000 besed, Ajda Zorko s.p: 7187904.

Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

PRIJAVA NA DELAVNICO

TOP